22 Kasım 2010 Pazartesi

Bere Ve Kazak TakımıMALZEME: Süper inci
RENK NO: 60 (5 yumak)
ŞİŞ NO: 4.5
ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, ters örgü
Yapılışı:ARKA:
130 ilmek başlanır, ilk 42 ilmek 7 ilmek ters, 1 ilmek düz, 7 ilmek ters, t ilmek düz, 7 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 7 ilmek ters, t ilmek düz, 7 ilmek ters şeklinde dizilir. Sonraki 46 ilmek düz, kalan 42 ilmek yine aynı şekilde dizilir. Beden Doyu 26 cm örülerek ters örülen 7′şer ilmek 2 ilmek kalana kadar her 2 sıradd bir baştan ve sondan l’er ilmek kesilerek kalan 82 ilmekle devam edilir, ilk 18 ilmek 2 ters, 1 düz … şeklinde, 46 ilmek düz, sonraki 18 ilmek yine aynı şekilde dizilir. Beden boyu 34 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilerek kalan 70 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 42 cm örülerek yanlarda 2 ters, 1 düz örülen 18′er ilmek 7 ilmek ters, 4 ilmek düz, 7 iimek ters olorak örmeye devam edilir. Düz örülen 4′er ilmek 2+2 burulur. 2 sıra örülerek 3 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 3 ilmek düz, 4 ilmek ters olarak örülmeye devam edilir. Düz örülen 4′er ilmek 2+2 burulur. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz.. .şeklinde örülmeye devam edilir. Beden boyu 58 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanıp ortadaki 24 ilmek bir defddd kesilir. Omuzlarda kalan 23′er ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir
ÖN:130 ilmek başlanarak arkada kurulan model oynı şekilde uygulanır. Beden boyu 34 cm örülerek kol evi için ner iki taratan 3+2+1 ilmek kesilerek kalan 70 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 40 cm örülerek yaka kesimi için ilmekler ortala-nıp bütün ilmekler ikiye dynlarak her bir pdrça ayrı ayrı örülür. Ön ortaddki 5′er ilmek 1+1 lastik örülürken her 2 sırada bir ön ortadaki ilmekler 12 kere l’erl’er kesilir. Beden boyu 58 cm örülerek omuzlaraa kalan 23′er ilmekten 1+1 lastik örülen 5′er ilmek bekletilerek diğer ilmekler 3 aşamada kesilerek bitirilir.
KOL:85 ilmek başlanır, ilk 26 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 7 ilmek ters, 1 ilmek düz, 7 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 7 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde dizilir. Kalan 26 ilmek düz örülür. Kol boyu 16 cm örülerek ters ö-rülen 7′şer ilmek 2 ilmek ka: lana kadar her 2 sırada bir, baştan ve sonddn l’er ilmek kesilir. Kaldn 70 ilmekle ön ve orka pdrçalarda kurulan burgular aynı şekilde uyguldnır. Kol boyu 18 cm örülerek kol evi için her iki toraftan 3+2+1 ilmek kesilip kalan 58 ilmekle örgüye devdm edilir. Her 2 sırada bir her iki taraftan 10 ilmek kaldna Kadar l’er ilmek Ke- 34 D silir. Kdlan 10 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde ö-rülür.
YAKA:Ön parçaOaki omuz Keşiininde bekletilen 5′er ilmek 10′ar cm örülüp bitirilerek arka yakaya dikilir.
BERE YAPILIŞI:20 ilmek başlanarak 48 cm haraşo örülür. Örülen parça yan çevrilip tek yanından 80 ilmek toplanır. 2 sıra aüz örülerek model kurulur. 1 ilmek dolomd, 3 ilmek bir drada kesilir, t ilmek dolama…şekîinde ilmekler dizilir. Arka sırada bütün ilmekler ters örülür. 4 sıra düz örülerek aynı şekilde örnek uyguldnır. 14 cm örülüp bütün ilmekler bir defdda büzdürülerek bitirilir.
ÇİÇEK:8 aaet zincir çekilerek birleştirilir. 8′er adet zincir çekilerek 4 a-detydprak yapılır. Heryaprağın içi 6′şaradettraPzanla doldurulur. 10′dr ddet zincir çekilerek drka tarafına bafılıp 7 a-detydprak yapılır. Heryaprağın içi 8′er adet trabzdnla doldurulur. 8′er ödet trabzdnların ortalarından 12′şer zincir çekilerek diğer trabzanların ortalarınd bdtıldrak 8 ddet ddha yaprak yapılır. Her yaprağın içleri 10′ar adet trabzdnla doldurulup, bitirilir. Örülen çiçek şdpkanın yan tarafına dikilir.
Not: Örneklerde kullanılan renk numaraları nakoya aittir.Siz dilerseniz başka bir markanın istediğiniz renklerini kullanabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder